Category Archives: MINISTERIS

Imatge

trobada de pregària per l'església perseguida

MINISTERI D’OBRA SOCIAL+ FUTUR. Servei Educatiu de Suport i Atenció a la Família.

Els dijous a les 17,00 h. realitzem aquest servei Educatiu de Suport adreçat a nens i adolescents de famílies en risc d’exclusió social per diferents causes, alguns d’ells derivats de diferents departaments de l’Ajuntament de Reus i Col.legis.

Nens i Joves de diferents cultures i col.legis de la ciutat de Reus tenen aquí un punt de trobada on també aprenen el respecte mutu, l’acceptació de l’altre, posant en valor l’ esforç personal, el treball ben fet i la perseverança en el treball com hàbit d’ estudi, al  temps que se creen vincles d’amistat.

En plena crisi econòmica i davant la necessitat in crescendo d’aquest col.lectiu, néix aquest servei per donar principalment suport educatiu i ajut integral a les famílies, atenent les seves necessitats més bàsiques així com conselleria familiar, i formació d’adults, amb l’ objectiu d’ ajudar-los a millorar la seva qualitat de vida.