Imatge

Què estàs fent amb el tresor de l’evangeli?Com estàs anunciant Jesucrist el Redemptor?

Imatge
Imatge

Si vivim per l’Esperit, caminem també per l’Esperit (Carta de Pau als Gàlates 5:25)

Imatge

Imatge
Imatge

HORARIS I ACTIVITATS

Predicació del diumenge 26.09.2021: “La trobada amb Jesús ressuscitat transforma la teva vida-Vine a Jesús!” Fets dels Apòstols 9:1-22

Imatge

Celebració baptisme cristià

Predicació diumenge 19.09.2021 “La paràbola del fill pròdig” Evangeli segons Lluc 15:11-32

“El retorn del fill pròdig”, quadre del pintor holandés Rembrandt (1606-1669)

Imatge

Predicació del diumenge 12 de setembre de 2021